Titta på ”180425 § 69 Revisionsberättelse för år 2017 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder” på YouTube

Kommentera