§ 167-170 Interpellationer som bordlades – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-167-170-Interpellationer-som-bordlades.html

Kommentera