§ 118 Svar på motion om att inrätta vårdservicesystem – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-118-Svar-pa-motion-om-att-inratta-vardservicesystem.html

Kommentera