§ 67 Svar på motion om öppna nämndsammanträden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-67-Svar-pa-motion-om-oppna-namndsammantraden-.html

Kommentera