§ 60-62 Revisorerna, revisionsberättelse 2016 och årsredovisning 2016 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-60-62-Revisorerna-revisionsberattelse-2016-och-arsredovisning-2016.html

Kommentera