§126 Svar på motion avseende ny detaljplan Torp 10:1 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-126-Svar-pa-motion-avseende-ny-detaljplan-Torp-101.html

Kommentera