§ 110-114 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 110-114 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-110-114-Inkomna-arenden-med-mera.html

Kommentera