§ 83-87 Inkomna medborgarförslag, ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-83-87-Inkomna-medborgarforslag-arenden-med-mera.html

Kommentera