§ 79 Svar på motion om ersättares yttranderätt i kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-79-Svar-pa-motion-om-ersattares-yttranderatt-i-kommunfullmaktige.html

Kommentera