§ 124 Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-124-Reglemente-for-det-kommunala-radet-for-funktionshinderfragor-i-Nynashamns-kommun-.html

Kommentera