Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/Presentation-av-kommunfullmaktiges-ledamoter.html

Kommentera