§ 55, 57-58 Inkomna medborgarförslag, avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-april-2015/-55-57-58-Inkomna-medborgarforslag-avsagelser-och-valarenden.html

Kommentera