§ 5 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-januari-2015/-5-Forslag-till-bestammelser-om-omstallningsstod-och-pension-till-fortroendevalda.html

Kommentera