§ 134 Skattesatsen för kommunalskatten 2015 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-134-Skattesatsen-for-kommunalskatten-2015.html

Kommentera