§ 169 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-169-Interpellationsbehandling.html

§ 170 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-170-Revisorerna.html

§ 171 Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-171-Styrdokument-for-Nynashamns-kommuns-krisberedskap.html

§ 172 Införande av digital möteshantering i kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-172-Inforande-av-digital-moteshantering-i-kommunfullmaktige.html

§ 173 Redovisning av partistöd 2015 – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-173-Redovisning-av-partistod-2015.html

§ 174 Ändring av reglemente för ersättning av förtroendevalda – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-174-Andring-av-reglemente-for-ersattning-av-fortroendevalda.html

§ 175-179 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-175-179-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 180 Mål och budget 2017-2020 – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn #svpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-180-Mal-och-budget-2017-2020.html

§ 144 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-144-Interpellationsbehandling.html

§ 145 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-145-Revisorerna.html

§ 147 Godkännande av exploateringsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-147-Godkannande-av-exploateringsavtal-for-bostadsbebyggelse-i-kvarteret-Skonaren.html

§ 148-153 Godkännande av nya taxor – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-148-153-Godkannande-av-nya-taxor.html

§155 Svar på motion om en kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och gymnasium – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-155-Svar-pa-motion-om-en-kommungemensam-utbildningsplan-for-IT-som-pedagogiskt-larverktyg-i-forskola-grundskola-och-gymnasium.html

§ 156 Svar på medborgarförslag att aktiva politiker läser Naomi Kleins bok ”Det här förändrar allt, kapitalismen kontra klimatet – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-156-Svar-pa-medborgarforslag-att-aktiva-politiker-laser-Naomi-Kleins-bok-Det-har-forandrar-allt-kapitalismen-kontra-klimatet.html

§ 157-158 Rapport över obesvarade motioner och medborgarförslag – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-157-158-Rapport-over-obesvarade-motioner-och-medborgarforslag.html

§ 159 Rapport balanslista – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-159-Rapport-balanslista.html

§ 160 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-160-Sammantradesdagar-2017-for-kommunfullmaktige.html

§ 161-165 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-161-165-Inkomna-arenden-medborgarforslag-meddelanden-avsagelser-och-valarenden.html

§ 118 Interpellationsbehandling och behandling av fråga – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-118-Interpellationsbehandling-och-behandling-av-fraga.html

§ 119 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-119-Revisorerna.html