§ 118 Interpellationsbehandling och behandling av fråga – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-118-Interpellationsbehandling-och-behandling-av-fraga.html

§ 119 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-119-Revisorerna.html

§ 120 Tillsyn av sprängämnesprekursorer – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-120-Tillsyn-av-sprangamnesprekursorer.html

§ 121 Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-121-Taxa-for-tillsyn-av-sprangamnesprekursorer.html

§ 122 Laglighetsprövning enligt kommunallagen – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-122-Laglighetsprovning-enligt-kommunallagen.html

§ 123 Hemställan om investeringsmedel för detaljplan och VA i Norsbol och Solsa – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-123-Hemstallan-om-investeringsmedel-for-detaljplan-och-VA-i-Norsbol-och-Solsa.html

§ 124 Årlig uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-124-Arlig-upprakning-av-taxa-for-sotning-och-brandskyddskontroll.html

§ 125 Svar på motion om mandatperioder för politiska förtroendeuppdrag i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-125-Svar-pa-motion-om-mandatperioder-for-politiska-fortroendeuppdrag-i-Nynashamns-kommun.html

§126 Svar på motion avseende ny detaljplan Torp 10:1 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-126-Svar-pa-motion-avseende-ny-detaljplan-Torp-101.html

§ 127 Svar på motion om ekologiska livsmedel i Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-127-Svar-pa-motion-om-ekologiska-livsmedel-i-Nynashamns-kommun.html

Det § 128 Svar på motion om hanteringen av sjötrafikens avfallsvatten – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-128-Svar-pa-motion-om-hanteringen-av-sjotrafikens-avfallsvatten.html

§129 Svar på motion om att anpassa barngruppernas storlek i förskolan – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-129-Svar-pa-motion-om-att-anpassa-barngruppernas-storlek-i-forskolan.html

§130 Svar på medborgarförslag – Att aktiva politiker läser Naomi Kleins bok- Det här förändrar allt, kapitalismen kontra klimatet – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-130-Svar-pa-medborgarforslag—Att-aktiva-politiker-laser-Naomi-Kleins-bok–Det-har-forandrar-allt-kapitalismen-kontra-klimatet.html

Ärendet bordlades då tiden inte räckte till.

§131-133 och 135 Inkomna ärenden, meddelanden och medborgarförslag – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/-131-133-och-135-Inkomna-arenden-meddelanden-och-medborgarforslag-.html

Tyst minut – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/21-september-2016/Tyst-minut.html

§ 103 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 103 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-103-Interpellationsbehandling.html

§ 104 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 104 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2016 – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-104-Tertialuppfoljning-T1-for-Nynashamns-kommun-perioden-1-januari—30-april-2016.html

§ 105 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Östra Södertörn – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 105 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Östra Södertörn – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-105-Arsredovisning-2015-for-Samordningsforbundet-Ostra-Sodertorn-.html

§ 106 Årsredovisning 2015 för Södertörns Upphandlingsnämnd – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 106 Årsredovisning 2015 för Södertörns Upphandlingsnämnd – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-106-Arsredovisning-2015-for-Sodertorns-Upphandlingsnamnd.html